• +0620066225
  • info@moszorg.nl

Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

Ambulante jeugd- en gezinsbegeleiding in de Poolse taal bij de gezinnen thuis.
Stichting Mos zorg is een jeugdzorgaanbieder met een specialisatie in het bieden van ambulante begeleiding aan Pools talige gezinnen met kinderen die er op de een of andere manier niet in slagen om een prettig en gelukkig gezinsleven in Nederland op te bouwen. Gezinnen die te kampen hebben met problemen op meerdere leefgebieden, waarbij er vragen en of problemen zijn op het gebied van onder andere opvoeding, structuur, relaties, integratie en waarbij een taalprobleem en cultuurverschillen een barrière vormen bij hulp.
Stichting Mos zorg biedt ambulante begeleiding aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar die een zorgvraag hebben. De begeleiding kan worden gegeven bij het gezin thuis , op locatie of indien de situatie hierom vraagt kan er op een door de hulpvrager gekozen plek afgesproken worden. De begeleiding zal gegeven worden aan de hand van de zorgvraag van de cliënt.

Ambulante begeleiding
De ambulante begeleiding van Stichting Mos zorg is altijd maatwerk, geen gezin of situatie is hetzelfde. Er wordt gewerkt vanuit het ‘samen doen’-principe, dit betekent dat alle gezinsleden en als het nodig is andere familieleden of vrienden, scholen, huisartsen en meer in het netwerk van het gezin betrokken worden in de begeleiding. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de doelen die het gezin wil behalen en de mate waarin het gezin de problemen kan aanpakken. Het streven is om een gezin weer een zo normaal mogelijk gezinsleven te laten hebben. In overleg met het gezin wordt er een behandelplan voor de zorgvraag gemaakt waarin staat waarmee en hoe het gezin geholpen wil worden en wat ze zelf kunnen doen.

Eigen kracht
De begeleiding is gericht op het versterken van de eigen kracht van het gezin en op de doelen die het gezin gesteld heeft te bereiken.
Besproken wordt welke doelen door het gezin zelf kunnen worden opgepakt (eigen kracht), hoe, als dit nodig is, familie en vrienden worden ingezet (steunend netwerk) en hoe de ambulante begeleiding ingezet wordt. Hierbij zullen we steeds zoeken/monitoren naar wat de cliënt/het gezin kan en aankan.

Visie

Stichting Mos zorg
Voor Poolse gezinnen die de Nederlandse taal niet beheersen is het moeilijk om Nederlandstalige informatie via internet of folders te begrijpen. Ook vormt het niet kunnen lezen, spreken of schrijven van de Nederlandse taal een drempel om Nederlandse instanties te raadplegen voor advies of hulp. Telefonisch communiceren is veelal onmogelijk, waardoor er misverstanden kunnen ontstaan met bijvoorbeeld verhuurders, energieleveranciers, internetproviders, schuldeisers e.d. Ook inschrijfformulieren, contracten en andere belangrijke documenten worden vaak niet goed begrepen als ze alleen in het Nederlands zijn opgesteld wat vaak tot wantoestanden of multiproblematieke toestanden leidt. Het gevolg is vaak dat er hierdoor stresssituaties ontstaan binnen het gezin waar de kinderen zwaar onder kunnen lijden.
Met ambulante begeleiding in de Poolse en Nederlandse taal en bekendheid met de Poolse cultuur zijn wij in staat om dichter bij de problematiek van een Pools gezin te komen. Eventuele signalen binnen het gezin die om hulp of begeleiding vragen kunnen we sneller signaleren en ter sprake brengen. Ook misstanden die niet zo snel gezien worden (vaak wegens schaamte) kunnen bespreekbaar gemaakt worden.
Wij streven ernaar om Poolse gezinnen met kinderen die op de een of andere manier er niet in slagen om een normaal gezinsleven in Nederland op te bouwen met onze ondersteuning en begeleiding dit wel te laten realiseren.