• +0620066225
  • info@moszorg.nl

U heeft een klacht?

U heeft een klacht?

Klachtenregeling

Stichting Mos zorg streeft naar het leveren van kwalitatief goede zorg die voldoet aan de vraag en verwachting van de zorgvrager.
Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Er kan sprake zijn van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende informatie. Misschien is er iets fout gegaan, zonder dat wij ons daar van bewust zijn. Wij willen dit natuurlijk graag weten om dit zo snel mogelijk te herstellen en ten tweede omdat we dit in de toekomst willen voorkomen.
U kunt uw klacht aan ons telefonisch of per email melden. Ook kunt u dit in een gesprek doen.
Wilt u dit allemaal niet dan kunt u uw klacht melden bij het Klachtenportaal Zorg.
Via deze link komt u in een omgeving om uw klacht te melden.

Klachtenprocedure

Voordat u een klacht indient raden wij u aan eerst de klachtenprocedure door te nemen.
Met deze link vindt u het stappenplan hiervoor.

Geschilleninstantie KPZ

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht zich aan te sluiten bij een Geschilleninstantie binnen één jaar na 1 januari 2016 (artikel 18, eerste lid en artikel 35, derde lid Wkkgz). Stichting Geschilleninstantie KPZ is een onafhankelijke Geschilleninstantie die geschillen behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
Stichting Mos zorg is aangesloten bij Klantenportaal Zorg.