• +0620066225
  • info@moszorg.nl

Ons zorgaanbod

Ons zorgaanbod

Jeugdzorg

Ons zorgaanbod

Poolse gezinnen in Nederland kunnen veel problemen ervaren.
Wanneer hulp ingezet wordt aan bijvoorbeeld een Pools gezin met kinderen dan is het fijn als er een breed aanbod aan hulp geboden kan worden in de Poolse taal.
De problematiek binnen een gezin spreidt zich vaak uit naar meerdere levensgebieden, het een valt of staat met het ander. In overleg met het gezin kunnen we de nodige zorg bieden om het gezin weer een prettig en gelukkig gezinsleven te laten leiden.

Dit geldt natuurlijk ook voor individuele volwassenen zonder kinderen. Wij werken daarom nauw samen met GGZ voor elkaar BV. Zij bieden volwassenen GGZ, zowel basis als specialistisch, in de Poolse taal. Dit kan ambulant of op locatie.

Welke zorg kunnen wij bieden?

Ambulante behandeling en begeleiding thuis of op locatie.
Wij bieden specialistische jeugdhulp en jeugdzorg aan kinderen en jeugdigen in de Poolse en Nederlandse taal.

Je kan bij ons terecht voor;
* Opvoedondersteuning, eerste hulp bij opvoeden
* Gedragsproblemen, samen oplossen
* Ambulante gezinsbegeleiding, krijg weer de regie over uw gezin
* Jongere coaching, voor jongeren vanaf ca. 12 jaar
* Kindercoaching, voor kinderen tot en met ca. 12 jaar
* Psycho-educatie aan ouders en kind(eren) in de Poolse taal.
*Begeleiding bij intakegesprekken en behandeling.

Opvoedondersteuning
Opvoedingsondersteuning is soms nodig om een opvoedsituatie rondom het kind/de kinderen te verbeteren. De ondersteuning richt zich niet op het kind, zoals bijvoorbeeld op school het geval is, maar is ondersteunend voor de situatie waarin het kind wordt opgevoed, om de ouderlijke opvoedvaardigheden te verbeteren, opvoedcompetenties te vergroten, een positief ondersteunend opvoedklimaat te bevorderen en het sociale netwerk rondom gezinnen te versterken.

Gedragsproblemen
Gedragsproblemen komen bij ieder kind wel eens voor. Dit kan storend zijn maar het hoort ook bij kinderen en jongeren, zeker in sommige ontwikkelingsfasen. Wanneer storend gedrag nadelig is voor het kind of de jongere zelf en voor zijn omgeving, spreken we van gedragsproblemen. Wij bieden ouders vaardigheden waardoor zij ervoor kunnen zorgen dat positief gedrag van hun kind vaker voorkomt, en negatief gedrag juist minder vaak. Kinderen en jongeren leren wij vaardigheden om zich beter aan regels te houden en op een goede manier om te gaan met hun boosheid of probleemgedrag.
Als het gedrag heel problematisch is, langer dan een jaar aanhoudt en de ontwikkeling ernstig belemmert, noemen we dat een gedragsstoornis en zal Jeugd-GGZ worden ingezet.

Coaching
Coaching wordt ingezet om op interactieve wijze het kind of de jongere aan te zetten tot positief effectief gedrag. Tijdens de coaching wordt gewerkt aan bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. De coach luistert, observeert, stelt vragen die jou aan het denken zetten, houdt rekening met jouw situatie en helpt jou vooral zelf de antwoorden te vinden die jij in je hebt.

Wij ondersteunen bij:

Basis jeugd-ggz dichtbij huis
De basis jeugd-ggz biedt hulp aan kinderen en jongeren met relatief milde of enkelvoudige psychische klachten. De hulp vindt zo dichtbij huis als mogelijk plaats en beslaat het grootste deel van het aantal jeugdigen in de jeugdhulp. De diagnostiek- en behandeltrajecten zijn relatief kort en doelgericht.

Voorbeelden van hulp in de basis jeugd-ggz zijn:
* Gerichte psycho-educatie aan ouders, leerkrachten en het kind zelf
* Een kortdurende oudertraining waardoor ouders nieuwe kennis opdoen, zodat zij bijvoorbeeld het
**gedrag van hun kind beter gaan begrijpen en zelf verder kunnen
* E-health programma’s gericht op angst- en stemmingsklachten

Daarnaast biedt de basis jeugd-ggz hulp aan kinderen met ernstige psychiatrische stoornissen, wanneer de problematiek stabiel is en er geen behandeling maar wel doorlopende ondersteuning noodzakelijk is.

Specialistische jeugd-ggz met veel voorkomende klachten
In de specialistische, veelvoorkomende jeugd-ggz gaat het om hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudige en/of complexere psychische problematiek. Doorgaans is er langdurige specialistische hulp en ondersteuning nodig. Een multidisciplinair team van specialisten werkt in deze gevallen samen op meerdere terreinen en ontwikkelingsgebieden. Daarbij is ook aandacht voor de situatie binnen het gezin, op school en in andere omgevingen. Expertise vanuit de jeugd-ggz is steeds vaker geïntegreerd in de lokale teams en bij de huisarts.

Voorbeelden van hulp in de specialistische, veelvoorkomende jeugd-ggz zijn:
* Diagnostiek en behandeling van kinderen of jongeren met ADHD in combinatie met autisme
* Gedragsstoornissen
* Gezinsproblematiek
* Middelenmisbruik

Mogelijke therapievormen zijn psychotherapie, systeemtherapie en medicatie.

Stoere kids