• +0620066225
  • info@moszorg.nl

Wat doen wij?

Wat doen wij?

Laagdrempelige ambulante gezinsbegeleiding

Met ambulante gezinsbegeleiding komt onze begeleider bij het gezin thuis. De begeleider biedt hulp aan het hele gezin. Dit kan gaan over opvoedondersteuning, gedragsproblemen, gezinsproblematiek, coaching en/of maatschappelijke ondersteuning. Er wordt gewerkt vanuit het ‘samen doen’-principe, dit betekent dat, indien nodig, alle gezinsleden, en als het nodig is, andere familieleden of vrienden, scholen en meer in het netwerk van het gezin betrokken worden in de begeleiding. Onze gezinsbegeleiding is altijd maatwerk, geen gezin of situatie is hetzelfde.  De duur van de begeleiding is afhankelijk van de doelen die het gezin wil behalen en de mate waarin het gezin de problemen kan aanpakken. Het streven is om een gezin weer een zo normaal mogelijk gezinsleven te laten hebben. In overleg met het gezin wordt er een behandelplan gemaakt waarin staat waarmee en hoe het gezin geholpen wil worden en wat ze zelf kunnen doen.

Gezin met zorgvraag

Voor wie?

Onze doelgroep zijn Poolse gezinnen met kinderen die er op de een of andere manier niet in slagen om een prettig en  gelukkig gezinsleven in Nederland op te bouwen. Gezinnen die te kampen hebben met problemen op meerdere leefgebieden, waarbij er vragen en of problemen zijn op het gebied van onder andere opvoeding, structuur, gedrag, relaties en waarbij een taalprobleem een barrière vormt bij hulp.

Taal en cultuur problemen

Voor Poolse gezinnen die de Nederlandse taal niet beheersen is het moeilijk om Nederlandstalige informatie via internet of folders te begrijpen. Ook vormt het niet kunnen lezen, spreken of schrijven van de Nederlandse taal een drempel om Nederlandse instanties te raadplegen voor advies of hulp wanneer er bijvoorbeeld problematiek is bij een van de kinderen. Telefonisch communiceren is veelal onmogelijk, waardoor er misverstanden kunnen ontstaan met bijvoorbeeld zorgaanbieders, specialisten, maar ook verhuurders, energieleveranciers, internetproviders, schuldeisers e.d. Ook inschrijfformulieren, contracten en andere belangrijke documenten worden vaak niet goed begrepen als ze alleen in het Nederlands zijn opgesteld wat tot misverstanden of multiproblematieke toestanden kan leiden. Het gevolg kan zijn dat er hierdoor stresssituaties ontstaan binnen het gezin, waardoor de kinderen belemmerd kunnen worden in hun ontwikkeling, groei en ontplooiing.

Doordat wij bekend zijn met de Poolse cultuur en de Poolse taal beheersen zijn wij in staat om dichter bij de problematiek van een Pools gezin te komen. Eventuele signalen binnen het gezin die om hulp of begeleiding vragen kunnen we sneller signaleren en ter sprake brengen. Ook misstanden die niet zo snel gezien worden (vaak wegens schaamte) kunnen we bespreekbaar maken.

Meisje met plezier