• +0620066225
  • info@moszorg.nl

Toekomst

Toekomst

Toekomst

Stichting Mos zorg heeft zich de afgelopen jaren succesvol ingezet door ambulante begeleiding te bieden aan gezinnen die door een taalbarrière en/of cultuurverschillen de problemen die binnen het gezin spelen niet goed kunnen oplossen en hier moeilijk hulp voor kunnen vinden/krijgen.

Waar in de praktijk tegenaan gelopen wordt is dat ouders meer ondersteuning nodig hebben dan door de Jeugdwet geboden kan worden. Wij hebben daarom besloten om op termijn uit te breiden door naast jeugdhulp ook WMO te gaan bieden in de Poolse taal, zodat er voor ouders binnen het gezin ondersteuning is voor hun eigen problematiek naast die van hun kinderen. Hiermee willen wij completer en vollediger ondersteuning kunnen bieden, zodat het hulpaanbod voor de kinderen beter tot ontwikkeling kan komen, doordat ouders hierin beter kunnen aansluiten, omdat er ondersteuning is voor de problematiek waar zij hinder van ondervinden.

Naast ambulante ondersteuning is gebleken dat er ook behoefte is aan psychologische ondersteuning voor zowel volwassenen als kinderen. Wij hebben veel moeite ondervonden bij het vinden van de juiste psychologische ondersteuning in de Poolse taal. Vaak speelt de taalbarrière een rol bij het vinden van een passende psycholoog. Het geven van psychologische ondersteuning met bekendheid van de Poolse taal en cultuur is toch een pré.

Hierdoor hebben wij besloten om op korte termijn kinder- en jeugd GGZ te gaan bieden naast de pedagogische jeugd- en gezinshulp en wmo.

Hiermee zijn wij in staat om een volledig behandel pakket te kunnen bieden en de lijnen kort te houden.