• +0620066225
  • info@moszorg.nl

Aandacht voor gezondheid en ontwikkeling

Aandacht voor gezondheid en ontwikkeling

Gezondheid en ontwikkeling

Gezondheid en ontwikkeling

Kinderen jonger dan 4 jaar gaan naar het consultatiebureau

Zodra uw kind is ingeschreven in uw gemeente neemt het consultatiebureau contact met u op. De arts en wijkverpleegkundige van de GGD houden de groei en ontwikkeling van uw kind in de gaten.
Zij:
 * onderzoeken lengte, gewicht, ogen en oren;
 * geven voorlichting over gezondheid, verzorging en opvoeding;
 * geven inentingen tegen kinderziekten;
 * verwijzen uw kind door naar huisarts, specialist of jeugdzorg als dat nodig is.

Daarna vallen kinderen tot 19 jaar onder de preventieve jeugdgezondheidszorg

Naast medisch onderzoek is er aandacht voor het gedrag van uw kind. U kunt ook advies en voorlichting hierover krijgen. Bijvoorbeeld over gezonde voeding, veiligheid, gezinsondersteuning, opvoedondersteuning en psychische problemen. Als het nodig is, verwijst de jeugdarts uw kind door naar de huisarts, specialist of de jeugdzorg.

Het voorliggende veld

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)
Bij een Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) bij u in de buurt kunt u terecht met vragen over de opvoeding van uw kind. U kunt bijvoorbeeld vragen stellen over:
 * verzorging;
 * seksualiteit;
 * school en werk;
 * echtscheiding;
 * vrije tijd;
 * drank en drugs.

Een CJG kan in een vroeg stadium hulp bieden aan gezinnen met problemen. In het centrum werken verschillende organisaties samen. Zoals het consultatiebureau, de GGD, Bureau Jeugdzorg, buurtwerk en de politie.

Specialistische jeugdzorg

Wanneer de problemen groter zijn en er specifieke specialistische hulp nodig is dan zal u doorverwezen worden naar een specialistische jeugdzorg aanbieden. U kunt doorverwezen worden door het CJG of door uw huisarts. Ook de jeugdbescherming, jeugdreclassering, rechterlijke macht e.d. kunnen ons inzetten voor specialistische hulp.
De zorg en hulp voor uw kind valt onder de jeugdwet en zal geheel vergoed worden door uw gemeente.
Bent u op zoek naar specialistische hulp in de Poolse taal? Dan kunt u zich bij ons aanmelden via het CJG of met een verwijzing van de huisarts. Weet u niet zeker wat u moet doen of hoe u moet handelen? Neem dan contact met ons op om u verder te helpen. Radek Kubas staat u graag te woord in de Poolse als in de Nederlandse taal; 06 2006 6225