• +0620066225
  • info@moszorg.nl

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Stichting Mos zorg Privacy Verklaring inzake AVG

Stichting Mos zorg geeft ambulante gezinsbegeleiding aan Poolse gezinnen met kinderen die er op de een of andere manier er niet in slagen om een normaal gezinsleven in Nederland op te bouwen, waardoor de kinderen in het gezin zich niet adequaat kunnen ontwikkelen. Stichting Mos zorg  is geregistreerd onder K.V.K. nummer 83631410 en is gevestigd in Utrecht (hoofdvestiging).

Welke gegevens vragen wij van u?

  1. Om goede hulp en begeleiding te kunnen bieden hebben wij persoonlijke gegevens nodig van het gezin dat wij begeleiden. Deze persoonlijke gegevens worden ingevuld in het Intake en gegevens formulier. Het formulier wordt samen met de wettelijke vertegenwoordigers van het gezin ingevuld. Alleen relevante gegevens zullen worden verzameld. Wij bieden maatwerk in de begeleiding, waardoor er soms meer en soms minder gegevens nodig zijn. Deze gegevens worden opgeslagen in de cloud van Stichting Mos zorg in het dossier van de cliënt.

Wat doen wij met deze gegevens?

  • Wij gebruiken deze gegevens om met u te kunnen communiceren en om u te helpen met onduidelijkheden door een taalbarrière, omdat het niet kunnen lezen, spreken of schrijven van de Nederlandse taal een drempel kan vormen om Nederlandse instanties te raadplegen voor advies of hulp of om te voldoen aan maatschappelijke verplichtingen.  Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan beschreven in het behandelplan of besproken tijdens de intake en/of latere gesprekken.

Wanneer delen wij uw persoonlijke gegevens?

  • Het delen van uw persoonlijke gegevens aan derden gebeurt na zorgvuldige afweging uitsluitend in het kader van de hulpverlening ten behoeve van de gestelde doelen in het behandelplan, het intakegesprek en/of de begeleiding. Uitgangspunt is dat wij geen gegevens verwerken als u hier bezwaar tegen heeft. En wij vragen expliciet toestemming als wij persoonsgegevens willen gebruiken of verstrekken waarop een professionele geheimhoudingsverplichting rust. Indien u of wij besluiten om uw gegevens niet te delen in het kader van professionele geheimhoudingsverplichting zullen wij er alles aan doen om tot een andere oplossing te komen om eventuele escalatie van problemen te voorkomen.

Hoe gebruiken en bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

  • Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde Microsoft OneDrive Business Cloud server. Uw gegevens worden verzonden via beveiligde emailprogramma’s en wanneer er communicatie met u is via What’s app of per sms. Het up- en downloaden van uw gegevens gebeurt alleen via onze eigen routers en nooit via een openbaar netwerk of verbinding van iemand anders. Papieren formulieren die digitaal zijn opgeslagen en niet direct meer worden gebruikt worden vernietigd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

  • Alle persoonlijke gegevens worden zolang bewaard als het traject duurt en tot 1 jaar na beëindiging van het traject. Daarna worden alle persoonlijke gegevens verwijdert. Er zijn dan geen persoonlijke gegevens meer van u beschikbaar bij Stichting Mos zorg .

Hoe heeft u invloed op uw persoonlijke gegevens bij ons?

  • U heeft het recht om inzage te hebben in de gegevens die wij van u opslaan en bewaren als ook het recht om deze te laten veranderen of verwijderen. Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of u wilt inzage in uw persoonlijke gegevens of over de behandeling van uw gegevens door Stichting Mos zorg , dan kunt u een e-mail naar ons sturen; info@moszorg.nl of dit melden bij uw begeleid(st)er. Verzoeken iets te veranderen in uw gegevens of om ze volledig te verwijderen en data te wissen worden direct in behandeling genomen. U krijgt hierover dan een bevestiging.

Wat gebeurt er als er toch iets fout gaat?